John Volk Boomverzorging - shoot Juli 2017-0051091

Onderzoek en Advies

Boomeigenaren zijn verantwoordelijk voor hun bomenbestand en bewaken dit door een jaarlijkse visuele controle. Maar ook het plotseling verlies of verkleuren van bladeren of de aanwezigheid van dode toppen kan aanleiding zijn tot onderzoek naar de toestand van bomen. Aan de hand van een visuele controle (Visual Tree Assessment) krijgt u inzicht in de gezondheids- en veiligheidstoestand van uw bomen. Eventueel nader onderzoek geeft gedetailleerdere informatie over de problemen en de meest geëigende verzorging.

Copyright © John Volk Boomverzorging 2020 - Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl